5 stappen om een ​​zeer betrokken, productief personeelsbestand op te bouwen

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op LinkedIn

Het VK heeft een slechte staat van dienst werknemers betrekken op het werk. Talrijke enquêtes van verschillende organisaties tonen aan dat slechts ongeveer een derde van de werknemers in het VK aangeeft betrokken of zeer betrokken te zijn, waardoor het op de negende plaats staat voor betrokkenheid bij de 12 grootste economieën ter wereld, gerangschikt naar bbp (Kenexa 2009).

Er zijn talloze theorieën en modellen van betrokkenheid van medewerkerswaarvan vele te ingewikkeld, ontoegankelijk en zeer academisch van aard zijn. Door te verbeteren betrokkenheid van medewerkers op het werk hebben studies aangetoond dat organisaties de winstgevendheid, productiviteit en klantloyaliteit kunnen verhogen. Het is ook gebleken dat het ziekteverzuim en de omzet dalen. Alle factoren die direct verband houden met het algehele succes van de bedrijven.

Door ons onderzoek en onze praktische ervaring hebben we 5 belangrijke factoren geïdentificeerd die bijdragen aan een hoge mate van betrokkenheid en positieve energie op de werkplek, die hieronder kort worden beschreven. We hebben ook de stappen geïdentificeerd die werkgevers kunnen nemen om de betrokkenheid op elk van deze gebieden te vergroten, samen met de impact van het ontbreken van elke factor op de manier waarop werknemers hun werk ervaren.

>> Zie hoe Strengthscope® helpt bedrijven een zeer betrokken personeelsbestand op te bouwen

1. Gelegenheid om zichzelf volledig te uiten

Medewerkers wier waarden, persoonlijke sterke punten, meningen en ideeën volledig kunnen worden uitgedrukt terwijl ze hun werk uitvoeren, hebben meer kans om extra inspanningen te leveren, te presteren in het hogere bereik van hun potentieel en bij de organisatie te blijven.

Acties die werkgevers kunnen ondernemen:

 • Vergroting van het zelfbewustzijn en het helpen van medewerkers bij het identificeren en optimaliseren van hun natuurlijke sterke punten en talenten
 • Ontwikkeling van vaardigheden, ervaring en kennis op gebieden van natuurlijke kracht
 • Mensen uitdagende 'stretch-opdrachten' bieden om hun sterke punten en volledige potentieel te optimaliseren
 • Diversiteit en uniciteit accepteren en vieren; verschillende manieren van denken en werken aanmoedigen (binnen de juiste grenzen)
 • Flexibele werkmethoden aanmoedigen (inclusief flexibele werkpatronen) die rekening houden met individuele verschillen

Hoe mensen zich voelen als het er niet is: Gezichtsloos

2. Waardering

Werknemers die bekend zijn en worden gewaardeerd door hun manager, collega's en belangrijke belanghebbenden, hebben meer kans om zich betrokken te voelen bij hun werk en positief te zijn over de organisatie. Onderzoek suggereert dat de verhouding tussen positieve en negatieve / kritische uitspraken in de loop van de tijd rond 3-1 ligt voor een relatie die floreert en voor mensen om op hun best te zijn.

Acties die werkgevers kunnen ondernemen:

 • Zorgen voor een waarderende, positieve werkomgeving waar mensen het gevoel hebben dat hun bijdrage wordt gewaardeerd en bijdraagt ​​aan het grotere geheel
 • Zorgen voor eerlijke en transparante prestatiegerelateerde financiële beloningen
 • Eenvoudige herkenningsschema's invoeren die de organisatie weinig of niets kosten
 • Redelijke fouten tolereren, ervoor zorgen dat ze niet buiten proporties worden geblazen en worden gebruikt als waardevolle leerervaringen

Hoe mensen zich voelen als het er niet is: Waardeloos

3. Zinvolle bijdrage

Medewerkers die kunnen zien dat hun werk een betekenisvolle bijdrage levert aan de visie en doelen van de organisatie, zijn eerder betrokken en betrokken.

Acties die werkgevers kunnen ondernemen:

 • Zorgen voor een duidelijke cascade van visie en doelen om duidelijkheid en begrip te waarborgen ... communiceren, communiceren, communiceren
 • Individuele en teamdoelen afstemmen op bredere organisatiedoelen zodat werknemers een duidelijk zicht hebben tussen hun bijdrage en de bedrijfsdoelen
 • Verbetering van de bredere samenleving waarin de organisatie opereert via maatschappelijk verantwoord ondernemen en op de gemeenschap gebaseerde initiatieven
 • Medewerkers helpen onnodige regels en 'administratieve rompslomp' te verwijderen en processen te stroomlijnen zodat ze hun best kunnen doen

Hoe mensen zich voelen als het er niet is: Pointless

4. Feedback over de prestaties

Werknemers die constructieve en regelmatige feedback krijgen van gewaardeerde medewerkers en andere belanghebbenden, hebben meer kans zich betrokken en betrokken te voelen bij de organisatie.

Acties die werkgevers kunnen ondernemen:

 • Het geven van regelmatige, transparante en eerlijke feedback over de prestaties door middel van een boeiend prestatiedialoogproces
 • Introductie van een 360 / multi-beoordelaar feedbackproces (vragenlijst of interview-gebaseerd) om werknemers feedback van collega's te geven
 • Upskilling managers om ervoor te zorgen dat ze hoogwaardige coaching bieden
 • Implementeren van peer coaching-kringen waar collega's openlijk leren kunnen delen en elkaar feedback kunnen geven
 • Zorgen voor open en eerlijke feedback over de prestaties op gebieden van tekort om de persoon in staat te stellen te verbeteren of door te gaan naar een rol die beter bij zijn sterke punten en vaardigheden past

Hoe mensen zich voelen als het er niet is: Clueless

5. Gevoel van verbinding en sociale ondersteuning

Het hebben van een sterk sociaal ondersteuningssysteem op het werk is van vitaal belang, zelfs voor degenen die een hoge mate van onafhankelijkheid hebben en meer introvert zijn. Van nature zijn mensen sociaal en vertrouwen ze op sterke sociale ondersteuningssystemen op de werkplek voor psychologische en praktische ondersteuning, groei en vriendschap.

Acties die werkgevers kunnen ondernemen:

 • Zorgen voor speciale werkplekken voor informele bijeenkomsten, bijeenkomsten, ontspanningsactiviteiten en andere sociale activiteiten
 • Sociale netwerken en clubs aanmoedigen om werknemers kansen te bieden om te netwerken en te socialiseren buiten werktijd
 • Promoten van peer coaching-, netwerk- en mentorprogramma's, zowel formeel als informeel
 • De nieuwste samenwerkings- en sociale netwerktechnologieën zoals Yammer gebruiken om online interactie te bevorderen
 • Bouw tijd voor plezier, ontspanning en het opbouwen van relaties in de normale werkdag; ervoor zorgen dat het niet allemaal om hard werken gaat zonder plezier en relaxte tijd

Hoe mensen zich voelen als het er niet is: Companionless

Onderzoek in de afgelopen twee decennia naar wat wij de Strengths-Service-Profit Chain ™ noemen, toont een directe en krachtige link tussen de focus op het opbouwen van een zeer betrokken, op krachten gebaseerde werkcultuur en kritieke zakelijke factoren en resultaten, inclusief verbeterde klantervaring en loyaliteit en betere financiële prestaties en aandeelhoudersrendement op langere termijn. In feite is gebleken dat verbeteringen in de winstgevendheid als gevolg van een hogere mate van betrokkenheid oplopen tot 30% (Corporate Leadership Council, 2003). Kan een HR- of topmanagementteam het zich veroorloven dergelijke dwingende waardestuurders over het hoofd te zien in de hypercompetitieve en snelle markten van vandaag?

James Brook

Voor meer informatie over de Strengths-Service-Profit / Value Chain ™, contact

Referenties:
Corporate Leadership Council (2003). De tevredenheid van medewerkers koppelen aan productiviteit, prestaties en klanttevredenheid. Onderzoeksrapport Corporate Executive Board.

Kenexa (2009). Meer dan betrokkenheid: de definitieve gids voor enquêtes onder medewerkers en prestaties van organisaties. Witboek gepubliceerd.

Bekijk onze voorbeeldrapporten

U hebt enkele vragen over Strengthscope®
Je bent klaar om in Strengthscope te kijken® om te zien hoe het voor u kan werken
HET LEVEN VAN HET LEVEN VAN

Scroll naar boven

Omdat steeds meer mensen over de hele wereld worden getroffen door het coronavirus (COVID-19), willen we dat onze klanten en de gemeenschap weten dat Strengthscope u in deze uitdagende tijd het gebruikelijke hoge niveau van ondersteuning en service blijft bieden.

Het Strengthscope-team blijft tot nader order thuiswerken. Voor ons betekent dit simpelweg een uitbreiding van ons werk vanuit huis-beleid, dat al een tijdje succesvol loopt. Daarom is onze klantervaring, inclusief technische ondersteuning, klantensucces en alle andere afdelingen, beschikbaar voor onze klanten om op de gebruikelijke manieren contact op te nemen.

We hebben onze trainingen en workshops nu verplaatst naar virtuele alternatieven.

Namens het Strengthscope-team wensen wij u en uw gezin de beste gezondheid in deze uitdagende omstandigheden.

Laten we voor elkaar zorgen.