Het NHS-trainingsbudget vereist meer dan alleen een pleister

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op LinkedIn

Pharma Exec gepubliceerd Het NHS-trainingsbudget vereist meer dan alleen een pleister

De NHS is alom bekritiseerd omdat het inefficiënt is, een te lang en te gemotiveerd personeelsbestand cultiveert en moeite heeft om getalenteerd personeel te behouden. Recente cijfers van de Hospital Consultants and Specialists Association (HCSA) tonen aan dat meer dan 80% van de senior ziekenhuisartsen overweegt om eerder met pensioen te gaan. De belangrijkste oorzaak is werkgerelateerde stress, die kan leiden tot slapeloze nachten, angst, ziekte, huwelijksverbreken en zelfs beroertes.

Ondertussen besteedt de NHS een toenemend percentage van zijn budget aan het opleiden van nieuw personeel - alleen al in de East en West Midlands wordt £ 5 miljard uitgegeven. Maar nieuw personeel komt in dezelfde stressvolle werkomgeving die het bestaande personeel ertoe aanzet te vertrekken. Zonder ingrijpende veranderingen in de werkplekcultuur zal de dienst waarschijnlijk de geschiedenis herhalen wanneer nieuwe stagiairs vaste leden van het team worden.

Dus welke veranderingen kan de NHS aanbrengen om een ​​positief personeelsbestand te creëren, de productiviteit te verhogen, het teammoreel te vergroten en uiteindelijk het personeelsbestand te verbeteren?

Laat medewerkers zich uiten

De aard van de NHS betekent dat veel werknemers van nature behulpzame en zorgzame personen zijn. Lange uren en hoge werkbelastingen kunnen echter zelfs de meest proactieve werknemer ertoe brengen zijn vertrouwen in zijn waarde te verliezen, wat de motivatie negatief beïnvloedt. Degenen die het gevoel hebben in staat te zijn om hun ideeën, meningen en waarden te uiten, zullen eerder een stapje verder gaan.

Door werknemers in staat te stellen zich volledig te uiten - door de identificatie van hun natuurlijke sterke punten, de introductie van sterke punten en bewustmakingsoefeningen, en door flexibele werkmethoden aan te moedigen - kan de NHS werknemers helpen hun volledige potentieel te bereiken, het moreel te stimuleren en hen aan te moedigen binnen de organisatie.

Toon medewerkers waardering

De overgrote meerderheid van het NHS-personeel voelt zich ondergewaardeerd door de overheid en het NHS-management, die snel op problemen wijzen, maar zelden de positieve punten herkennen. Het is belangrijk voor NHS-medewerkers om zich gewaardeerd te voelen door hun management en collega's zodat ze zich volledig kunnen bezighouden met hun werk.

Leiders moeten worden getraind om de successen van werknemers te herkennen terwijl ze zich voordoen en personen op hun prestaties op dat moment te prijzen in plaats van na het evenement. Dit zal het personeel aanmoedigen om hoge prestatienormen te handhaven en een positieve impuls te behouden. Het creëren van goedkope herkenningsregelingen, zoals handgeschreven bedankbriefjes, zal de NHS in staat stellen de waardering van het personeel met een budget te vergroten.

Laat medewerkers zinvolle bijdragen leveren

Door werknemers toe te staan ​​betekenisvolle bijdragen te leveren aan de werkplek, kan de NHS ervoor zorgen dat ze zich inzetten om de doelen en visie van de organisatie te bereiken. Medewerkers moeten een duidelijk beeld hebben van wat van hen wordt verwacht en hoe dit te bereiken.

Managers kunnen de motivatie van het personeel verbeteren en sterkere teambanden opbouwen door werknemers uit te nodigen om bij te dragen aan de gemeenschap. Medewerkers uitdagen met 'stretchopdrachten' overeengekomen in samenwerking met hen zal helpen om sterke punten te ontwikkelen en bij te dragen aan gedeelde doelen. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd voelen door hun management en collega's, zullen medewerkers meer betrokken zijn bij het succes van hun afdeling en de organisatie als geheel.

Feedback over de prestaties van werknemers

Het is belangrijk dat werknemers regelmatige, constructieve feedback ontvangen van gewaardeerde medewerkers, evenals belangrijke belanghebbenden en managers. Dit helpt niet alleen om belangrijke vaardigheden en teamwerk te ontwikkelen, maar ook betrokkenheid en betrokkenheid binnen het team.

De NHS moet gebruik maken van een eenvoudig 360 / multi-beoordelaar feedbackproces (hetzij op basis van vragenlijst of op interviewbasis) dat werknemers regelmatig feedback biedt die specifiek is afgestemd op het individu. De introductie van Peer Coaching Circles waarin collega's van elkaar leren en feedback geven, helpt teams om productief en efficiënt samen te werken door oplossingen te identificeren en in eigendom te nemen die de patiëntenzorg, het moreel en de resultaten zullen verbeteren. Het samenvoegen van werknemers met complementaire sterke punten zorgt ervoor dat medewerkers zich ondersteund voelen, terwijl de risico's die zwakke punten kunnen veroorzaken tot een minimum worden beperkt.

Creëer een gevoel van verbondenheid en sociale ondersteuning

In hogedrukomgevingen, zoals huisartsen en ziekenhuizen, is het van vitaal belang dat werknemers toegang hebben tot krachtige ondersteuningssystemen. Netwerken moeten niet alleen praktische en psychologische ondersteuning bieden, ze moeten ook groei en vriendschap bevorderen.

Het is belangrijk dat werknemers toegang hebben tot speciale ruimtes voor informele inhaalbewegingen en sociale activiteit, en mogelijkheden krijgen om buiten werktijd te socialiseren. Door werknemers samen te brengen in een ontspannen omgeving, verbetert de NHS het teammoreel en biedt het essentiële ondersteuning aan werknemers die in zeer stressvolle situaties werken.

De NHS is een enorm belangrijk onderdeel van de Britse samenleving en biedt vitale ondersteuning aan mensen in nood in het hele land. Het is absoluut noodzakelijk dat de NHS zijn werknemers dezelfde ondersteuning biedt om een ​​positieve en productieve werkplek te hebben die het personeel in staat stelt de hoogst mogelijke zorg te bieden. De NHS moet de 'kleefpleister'-oplossing van trainingsvervangend personeel heroverwegen en hun trainingsbudget richten op het leren van bestaande werknemers om hun sterke punten te identificeren en te werken. Door een positieve en productieve werkplek te creëren waarin getalenteerde medewerkers plezier hebben in hun werk, kan de NHS gedijen.

bron

Bekijk onze voorbeeldrapporten

U hebt enkele vragen over Strengthscope®
Je bent klaar om in Strengthscope te kijken® om te zien hoe het voor u kan werken
HET LEVEN VAN HET LEVEN VAN

Scroll naar boven

Omdat steeds meer mensen over de hele wereld worden getroffen door het coronavirus (COVID-19), willen we dat onze klanten en de gemeenschap weten dat Strengthscope u in deze uitdagende tijd het gebruikelijke hoge niveau van ondersteuning en service blijft bieden.

Het Strengthscope-team blijft tot nader order thuiswerken. Voor ons betekent dit simpelweg een uitbreiding van ons werk vanuit huis-beleid, dat al een tijdje succesvol loopt. Daarom is onze klantervaring, inclusief technische ondersteuning, klantensucces en alle andere afdelingen, beschikbaar voor onze klanten om op de gebruikelijke manieren contact op te nemen.

We hebben onze trainingen en workshops nu verplaatst naar virtuele alternatieven.

Namens het Strengthscope-team wensen wij u en uw gezin de beste gezondheid in deze uitdagende omstandigheden.

Laten we voor elkaar zorgen.