Hoe ziet u uw organisatie - zoals een systeem of een machine?

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op LinkedIn

Alle theorieën over organisatieontwikkeling en -beheer zijn gebaseerd op metaforen en impliciete beelden die vorm geven aan hoe we het organisatieleven zien, begrijpen en ons voorstellen. Metaforen spelen eigenlijk een cruciale rol, niet alleen in de manier waarop we onze realiteit definiëren, maar ook in hoe we ernaar handelen. Taalkundige George Lakoff en filosoof Mark Johnson (1) zeggen dat we conclusies trekken, doelen stellen, verplichtingen aangaan en plannen uitvoeren, allemaal op basis van hoe we onze ervaring structureren. Metaforen beperken ons begrip echter ook door manieren te creëren om organisaties niet te zien (2).

>> Bouw sterke en duurzame teamculturen met StrengthscopeTeam ™

Welke metafoor definieert het beste uw principes voor talentmanagement en ontwikkeling?

Sinds Frederick Winslow Taylor de Principles of Scientific Management (1911) heeft opgesteld, is het functioneren van organisaties verklaard met behulp van het paradigma dat een organisatie als een machine werkt (Morgan, 2006).

Als u het niet eens bent, lees dan verder en het zal u misschien verbazen dat u een deel van deze terminologie heeft gebruikt om de plaats waar u werkt te beschrijven!

Volgens deze metafoor is de 'machine', als het goed gaat, 'goed geolied', 'draaiend als een uurwerk'; maar als het moeilijk wordt, zeggen we dat dingen 'moeten worden gerepareerd' omdat 'er een sleutel in de maak is' en we moeten 'de moeren en bouten' van het probleem bekijken. We voeren 'tijd- en bewegingsstudies' uit en we willen gegevens - we zijn eigenlijk geobsedeerd door gegevens! We moeten alles kwantificeren en meten ...

Hoe beïnvloedt deze metafoor HR en strategieën voor de ontwikkeling van mensen?

Machines werken in termen van 'inputs' en 'outputs' en mensen zijn 'radertjes in een wiel'. In deze metafoor gaat organisatieontwikkeling over 'productie maximaliseren' en 'efficiëntie is de drijvende kracht'. Taylor betoogde dat de focus niet langer lag op het vinden van de 'juiste man' voor de baan, maar op het trainen van elke man voor elke taak. Hij zei: 'in het verleden was de man de eerste; in de toekomst moet het systeem eerst zijn '(Taylor, 1911).

De waarheid is dat deze mechanische manier van denken zo diep geworteld is in hoe we organisaties conceptualiseren dat het moeilijk is om dingen anders te organiseren; deze conventionele ideeën over organisaties en management zijn echter eigenlijk gebaseerd op een klein aantal gedateerde metaforen en afbeeldingen uit het begin van de vorige eeuw!

Deze aanpak kan in bepaalde situaties werken, maar is minder effectief gebleken wanneer er sprake is van complexe organisatorische transformatie of vernieuwing. Er zijn verschillende complexiteiten en moeilijk in kaart te brengen processen van organisatorisch leren en aanpassing die niet in aanmerking worden genomen in de 'machine'-metafoor.

Wat als organisaties meer lijken op systemen of levende organismen, dynamisch van aard, met omgevingsomstandigheden die van invloed zijn op hun functioneren, aanpassing, levenscycli, behoeften, homeostase, evolutie, gezondheid en ziekte komen allemaal samen in het spel?

Systemen evolueren organisch op onvoorspelbare manieren als reactie op een breed scala aan stimuli en via meerdere interacties. Vanuit dit perspectief is organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw minder analoog aan machinebouw en meer verwant aan het vormgeven en beïnvloeden van processen die worden aangedreven door contextuele factoren, waaronder politiek, culturele normen, waarden en praktijken. De organisatorische context waarin mensen werken, wordt gekenmerkt door tal van kenmerken, zoals de stijl van leidinggeven, de structuur, de beloningen, communicatie ondergebracht in de algemene concepten van organisatieklimaat en cultuur.

Ik denk dat het tijd is om nieuwe metaforen te verkennen; alternatieve afbeeldingen die helpen nieuwe manieren van denken over organisaties te creëren.

Een op sterkte gebaseerde benadering van organisatieontwikkeling is bewezen meer positieve en productieve werkplekken te leveren. Wanneer we de focus verleggen van wat verkeerd is naar wat mensen en organisaties versterkt en stimuleert, genereren we een omgeving met meer ruimte voor innovatie, betrokkenheid en duurzame hoge prestaties. Deze aanpak helpt om een ​​positievere kijk op organisaties te vormen.

Hoe ziet u uw organisatie? Hoe zal uw metafoor invloed hebben op hoe u uw strategie voor mensen vormgeeft? Welke metaforen zou u gebruiken om de sterke benadering van HR en de ontwikkeling van mensen weer te geven?

Ana Loback

Referenties

(1) Lakoff, George & Johnson, Mark, Metaphors we Live By, 1980
(2) Morgan, Garreth, Images of Organization, 1998

Lees meer over ons uur training services.

Bekijk onze voorbeeldrapporten

U hebt enkele vragen over Strengthscope®
Je bent klaar om in Strengthscope te kijken® om te zien hoe het voor u kan werken
HET LEVEN VAN HET LEVEN VAN

Scroll naar boven

Omdat steeds meer mensen over de hele wereld worden getroffen door het coronavirus (COVID-19), willen we dat onze klanten en de gemeenschap weten dat Strengthscope u in deze uitdagende tijd het gebruikelijke hoge niveau van ondersteuning en service blijft bieden.

Het Strengthscope-team blijft tot nader order thuiswerken. Voor ons betekent dit simpelweg een uitbreiding van ons werk vanuit huis-beleid, dat al een tijdje succesvol loopt. Daarom is onze klantervaring, inclusief technische ondersteuning, klantensucces en alle andere afdelingen, beschikbaar voor onze klanten om op de gebruikelijke manieren contact op te nemen.

We hebben onze trainingen en workshops nu verplaatst naar virtuele alternatieven.

Namens het Strengthscope-team wensen wij u en uw gezin de beste gezondheid in deze uitdagende omstandigheden.

Laten we voor elkaar zorgen.