Positief blijven in moeilijke tijden: Leadership Essentials (deel 2)

Delen op Facebook
Delen op Twitter
Delen op LinkedIn

Positieve-psychologie-Workshops-300x300

Elke dag worden leiders geconfronteerd met zware uitdagingen en veranderingen die van invloed zijn op hun organisaties. Kiezen hoe te reageren in een bepaalde situatie biedt een 'moment van de waarheid' dat bepaalt hoe een leider wordt waargenomen en wat de impact hiervan is op de resultaten van de organisatie.

De meeste leiders zien zich afwisselend tussen de twee paden geschetst in het onderstaande diagram. Hun veronderstellingen, overtuigingen en interpretatie van een situatie plaatsen hen op een bepaald punt op beide paden en hebben direct invloed op hoe ze op hun omstandigheden reageren. Sommige leiders hebben echter de neiging om meer op het ene pad te blijven dan het andere op basis van hun persoonlijkheid, achtergrond en hoe ze hun omstandigheden waarnemen.

Het lagere pad, het pad van beperking, drijft gedachten en acties vernauwd door een negatieve mindset die zich richt op problemen, problemen, mislukkingen, zwaktes en onafhankelijke actie. Het resulteert in angst, wantrouwen en pessimisme. Dit voedt op zijn beurt een cultuur van aangeleerde hulpeloosheid waarin individuen en teams zich geïsoleerd en niet in staat voelen om verder te komen. Deze twijfel aan zichzelf leidt tot lagere prestaties en ongewenste en onbedoelde gevolgen, zoals het missen van zakelijke doelstellingen.

Pad van mogelijkheid

Het bovenste pad, het pad van mogelijkheid, is productiever. Gedachten en acties worden verbreed en gericht op sterke punten, successen, kansen, oplossingen en het opbouwen van samenwerkingsverbanden. Leiderschap is gebaseerd op vertrouwen, hoop, optimisme, doelgerichtheid en energiebevorderende gewoonten. Dit leidt tot een gevoel van kracht, positieve energie, vertrouwen en betekenis op het werk, wat tot hogere prestaties leidt.

De meeste leiders willen niet negatief zijn en weten niet eens wanneer ze het grootste deel van de tijd op het lagere pad doorbrengen. Dit gebeurt om verschillende redenen, de meest voorkomende is:

  1. Ze zijn van nature pessimistischer en kritischer van aard en wanneer dit gedrag overdreven is of ongepast wordt gebruikt, kunnen ze als te negatief worden ervaren.
  2. Ze ervaren echt zware gebeurtenissen thuis en / of op het werk die hen in de negatieve zone duwen. Zelfs de meest optimistische en optimistische leider kan eindigen met een negatieve mindset als ze cumulatieve gebeurtenissen ervaren die nood veroorzaken, zoals huwelijksproblemen of grote reorganisaties die onzekerheid en onzekerheid veroorzaken. Dit kan ertoe leiden dat ze zich hulpeloos, ontkoppeld en gebrek aan vertrouwen voelen.
  3. Een minderheid van leiders kan opzettelijk negatief en kritisch blijven om te vermijden verantwoordelijkheid te nemen om de situatie te verbeteren. Het is gemakkelijker en vaak minder riskant voor een leider om anderen de schuld te geven voor problemen, problemen en zwakheden op de werkplek dan positief te leiden om dingen te veranderen.

Kunnen leiders hun manier van denken veranderen? Door deze eenvoudige principes aan te nemen, kunnen leiders zich meer bewust worden van hun manier van denken, hoe dit anderen beïnvloedt en een positievere kijk ontwikkelen:

Weet wat je negativiteit en spil teweegbrengt

Het is belangrijk om te begrijpen waar je bent op elk moment in de tijd, en om de implicaties te begrijpen van je mindset op je prestaties en die van anderen met wie je werkt. Door specifieke triggers (mensen, evenementen, etc.) te identificeren die u naar het pad van beperking verplaatsen, kunt u draaien en op het prestatiebevorderende positieve pad blijven.

Richt meer aandacht op sterke punten en oplossingen

Onderzoek toont aan dat zelfs als leiders van nature pessimistisch en kritisch zijn, ze er bewust voor kunnen kiezen om meer aandacht te besteden aan de positieve aspecten van prestaties. Na een paar maanden zullen zich nieuwe gewoonten ontwikkelen rond deze positievere manier van denken, die natuurlijk aanvoelt. Specifieke ideeën over hoe leiders hun mindset kunnen verleggen om zich op het positieve te concentreren, zijn onder meer:

  • Een dagboek bijhouden van wat er elke dag goed ging en hoe deze successen kunnen worden opgebouwd
  • De sterke punten van hun mensen ontdekken en hen helpen deze te optimaliseren met behulp van een sterke punten-profiler zoals Strengthscpe®
  • 'Flip-thinking'-technieken leren om na te denken over problemen en problemen met een positievere lens. Degene die ik vaak aanbeveel is PUNT, een ezelsbruggetje dat staat voor Pluses, Omogelijkheden, Issues, en New Thinking. Bij het toepassen van deze techniek is het belangrijk om kwesties als vragen te kaderen die een zoektocht naar nieuwe en creatieve oplossingen aanmoedigen. Dus in plaats van te zeggen: "Budgetten zijn met 30% verlaagd zodat we ons verkoopnummer niet kunnen halen", is het veel beter om iets te vragen als: "Hoe kunnen we onze verkoopdoelen bereiken door nieuwe en slimmere manieren te vinden om zaken te winnen?" ”
  • Elke vergadering starten door teamleden uit te nodigen om hun successen te delen en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om nog betere resultaten te bereiken.

Als u vatbaar bent voor negativiteit, kunt u rekenen op positieve collega's

Als u van nature een pessimistischere en kritischer denker bent, maak dan gebruik van de kunst van complementaire samenwerking door positieve collega's in te schakelen om u te ondersteunen bij het vinden van het voordeel en de mogelijkheden in situaties. Dit zorgt voor een evenwichtiger perspectief in uw team en houdt uw negatieve excessen onder controle, vooral als u eerlijke en regelmatige feedback uitnodigt.

Wees nieuwsgierig en inspireer een positieve leercultuur

Grote leiders zijn grote levenslange leerlingen. Ze blijven nieuwsgierig en positief over het vinden van innovatieve oplossingen en manieren om waarde voor klanten te creëren. Sterke leiders inspireren en strekken ook anderen om hun sterke punten, vaardigheden en ideeën te richten op het vinden van nieuwe en soms verstorende oplossingen om uitzonderlijke resultaten te leveren. Ze vragen zichzelf en anderen voortdurend: "Wat kunnen we doen om dit op een nieuwe of andere manier te benaderen om een ​​beter resultaat te bereiken?" Ze laten zichzelf of anderen geen waardevolle tijd en energie verspillen door problemen, problemen en zwaktes. langer dan absoluut noodzakelijk is.

Druk negatieve gevoelens uit, maar blijf er niet bij stilstaan

Het behouden van een positieve mindset als leider betekent niet dat je altijd gelukkig en opgewekt moet zijn. Zoals zo goed geïllustreerd door de recente Pixar-film Inside Out, speelt elke emotie - inclusief verdriet en woede - een rol bij het verzekeren van succes, productieve interpersoonlijke relaties en welzijn.

Een positieve, op kracht gebaseerde aanpak moedigt mensen niet aan om emoties te onderdrukken. Het benadrukt de noodzaak om zich hiervan bewust te blijven en de implicaties voor het gedrag en de resultaten van een leider. Dus als een leider overstuur of boos is, moedigen we hem aan om op een open en constructieve manier over deze gevoelens te praten en ons te concentreren op het vinden van oplossingen met behulp van collega's. Dit stelt hen in staat om hun negatieve emoties sneller en constructiever te overwinnen.

Het ontwikkelen en behouden van een positieve mindset is essentieel voor goed leiderschap. Het bouwt een cultuur van hoop, optimisme, veerkracht en vertrouwen op, die allemaal helpen om mensen te inspireren om een ​​betere toekomst te creëren en de visie van de organisatie te bereiken. Wat we nu weten van neurowetenschap is dat bijna elke leider, ongeacht zijn persoonlijkheid en hoe negatief hij is, kan leren om positiever te worden in zijn aanpak en een goed presterende werkplek te bouwen waar mensen hun sterke punten optimaliseren, innovatieve oplossingen leveren en gefocust blijven over mogelijkheden die voortkomen uit onzekere en snel veranderende tijden waar we voor staan.

James Brook

Bekijk onze voorbeeldrapporten

U hebt enkele vragen over Strengthscope®
Je bent klaar om in Strengthscope te kijken® om te zien hoe het voor u kan werken
HET LEVEN VAN HET LEVEN VAN

Scroll naar boven

Omdat steeds meer mensen over de hele wereld worden getroffen door het coronavirus (COVID-19), willen we dat onze klanten en de gemeenschap weten dat Strengthscope u in deze uitdagende tijd het gebruikelijke hoge niveau van ondersteuning en service blijft bieden.

Het Strengthscope-team blijft tot nader order thuiswerken. Voor ons betekent dit simpelweg een uitbreiding van ons werk vanuit huis-beleid, dat al een tijdje succesvol loopt. Daarom is onze klantervaring, inclusief technische ondersteuning, klantensucces en alle andere afdelingen, beschikbaar voor onze klanten om op de gebruikelijke manieren contact op te nemen.

We hebben onze trainingen en workshops nu verplaatst naar virtuele alternatieven.

Namens het Strengthscope-team wensen wij u en uw gezin de beste gezondheid in deze uitdagende omstandigheden.

Laten we voor elkaar zorgen.