Algemene/Leverings voorwaarden

Strengthscope® - Strengthscope Limited

1. Gebruik van onze site

1.1 Uw gebruik van deze website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden ('deze voorwaarden').

Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en onze Ons Privacybeleid. Gebruik deze site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

1.2 We kunnen deze Voorwaarden op elk moment wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen, dus controleer ze regelmatig.

1.3 Bepaalde services die beschikbaar zijn via onze website zijn mogelijk alleen toegankelijk voor gebruikers die zich vooraf hebben geregistreerd voor de toepasselijke services, inclusief het gebruik van onze Shop. Aan dergelijke gebruikers kunnen registratiegegevens door Strengthscope worden toegewezen, inclusief een login en wachtwoord.

1.4 Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het beveiligen van alle abonnements- en registratiegegevens die hen door Strengthscope worden verstrekt, inclusief inloggegevens en wachtwoorden. Registratiegegevens, inclusief aanmeldings- en wachtwoordgegevens, worden niet gedeeld met meerdere gebruikers. Elk verlies of diefstal van dergelijke gegevens moet zo snel mogelijk aan Strengthscope worden gemeld, zodat vervangende inloggegevens en wachtwoorden kunnen worden aangemaakt.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Tenzij anders aangegeven, is het materiaal op deze website beschermd door auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten die behoren tot Strengthscope. Alle rechten van Strengthscope op de inhoud en het ontwerp van de website zijn voorbehouden.

2.2 Niettegenstaande het bovenstaande mag u materiaal van de website - anders dan materiaal van derden - gratis lezen, afdrukken en downloaden, op voorwaarde dat:

  • voor privégebruik of voor gebruik in de normale bedrijfsuitoefening;
  • nauwkeurig gereproduceerd;
  • niet gebruikt in een misleidende context; en,
  • de bron van het materiaal wordt geïdentificeerd en de auteursrechtstatus wordt bevestigd.

2.3 U mag echter dat materiaal niet opnieuw publiceren, verspreiden of verzenden, of exploiteren voor commerciële doeleinden, afgeleide werken maken of kopiëren voor een ander doel zonder eerst onze schriftelijke toestemming of die van de eigenaar van de rechten te verkrijgen.

2.4 Als u het Strengthscope®-logo rechtstreeks op uw website wilt gebruiken, heeft u voorafgaande toestemming nodig.

3. Gegevensbescherming en privacy

3.1 Strengthscope wil de privacy van bezoekers van onze website en die van onze klanten beschermen. Lees onze Ons Privacybeleid; het zal u helpen te begrijpen hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. We kunnen ons privacybeleid op elk moment wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen, dus controleer dit regelmatig.

3.2 Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, stemt u in met het verzamelen en gebruiken ervan in overeenstemming met onze Ons Privacybeleid.

3.3 Als u een kopie wilt zien van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, kunt u dit aanvragen door te schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: Strengthscope, Unit L.309, The Print Rooms, 160-180 Union Street, Londen, SE1 0LH

4. Goederen en diensten van derden en links

4.1 Alle informatie, aanbiedingen of services die door derden op deze site, of op een site waarnaar deze site is gelinkt, beschikbaar zijn, zijn die van de auteur of aanbieder, en niet van Strengthscope. We onderschrijven niet noodzakelijkerwijs de verantwoordelijkheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie, aanbiedingen of services.

4.2 Strengthscope geeft geen garanties en geeft geen garantie voor andere websites of informatie, aanbiedingen of diensten daarop. We hebben geen controle over hun inhoud of beschikbaarheid. Strengthscope is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een andere website.

5. Nauwkeurigheid van informatie, disclaimer en garanties

5.1 We proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op onze site correct is, maar we doen geen verklaringen en geven geen garantie dat alle informatie correct, actueel of volledig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door onjuiste informatie of door de manier waarop die informatie door anderen wordt gebruikt of geïnterpreteerd.

5.2 De service en alle bijbehorende componenten en informatie worden aangeboden op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" -basis zonder enige vorm van garantie, en Strengthscope verwerpt uitdrukkelijk alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, titel, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Gebruikers erkennen dat Strengthscope niet garandeert dat de service ononderbroken, tijdig, veilig, foutloos of virusvrij is, noch geeft het enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de services, en geen informatie, advies of diensten die u van Strengthscope of via de service verkrijgt, creëert een garantie die niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt vermeld.

We kunnen geen 100% up-time en geen technische problemen garanderen.

6. Onze aansprakelijkheid

6.1 We zijn niet aansprakelijk voor het onvermogen van iemand om toegang te krijgen tot onze site of enige informatie, materiaal of service daarop, en we garanderen niet dat onze site zonder onderbreking zal werken.

6.2 We sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor fraude van onze kant, of voor enige aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden uitgesloten.

6.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor enig indirect of gevolgschade, of voor enig verlies van zaken, winst, inkomsten, goodwill of gegevens, verloren of verspilde managementtijd of de verloren tijd van andere werknemers die voortvloeien uit uw gebruik van onze site of informatie daarop (direct of indirect).

6.4 De informatie op deze site is niet bedoeld om aan uw specifieke vereisten te voldoen; het vormt geen enkele vorm van advies of aanbeveling door Strengthscope en is niet bedoeld om door u te worden vertrouwd bij het nemen van (of afzien van) het nemen van beslissingen. Waar nodig moet u professioneel advies inwinnen.

7.0 Algemeen

7.1 Geen vertraging, verwaarlozing of verdraagzaamheid van de kant van Strengthscope bij het afdwingen van een van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand of op enigerlei wijze afbreuk doen aan enig recht op Strengthscope.

7.2 Als een van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet-afdwingbaar, illegaal of anderszins ongeldig wordt beschouwd, heeft de niet-afdwingbare, illegale of ongeldige bepaling geen invloed op andere Voorwaarden en blijven deze Voorwaarden volledig van kracht.

7.3 Op deze voorwaarden is Engels recht van toepassing en u stemt ermee in dat u ons alleen voor de rechtbanken van Engeland zult dagen. De plaats van uitvoering van het contract is Engeland.

7.4 Geen enkele toevoeging aan of wijziging van enige bepaling van deze Voorwaarden is bindend voor Strengthscope tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door de daartoe gemachtigde vertegenwoordiger.

7.5 Alle klanten zijn verplicht om bij het gebruik van de materialen van Strengthscope lokale vereisten en / of beperkingen op het gebruik van psychometrische tests in het algemeen en de materialen in het bijzonder in dat rechtsgebied te verifiëren, ongeacht of dit wordt opgelegd door de wet, regelgeving of door een lokale regelgevende of overheidsinstantie. Wanneer er lokale vereisten en / of beperkingen bestaan ​​die de criteria voor het gebruik van materialen binnen een bepaald rechtsgebied wijzigen of voorkomen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat deze volledig voldoet aan alle lokale vereisten en / of beperkingen. Wanneer een persoon of entiteit materialen in een bepaald rechtsgebied gebruikt in strijd met lokale vereisten en / of beperkingen, hetzij bewust of onopzettelijk, is deze persoon of entiteit als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor dergelijk gebruik en stelt hij onschadelijk en vrijwaart Strengthscope met betrekking tot enig verlies of claim door een derde tegen Strengthscope die hieruit voortvloeit. Verder, in het geval dat een klant er niet in is geslaagd ervoor te zorgen dat materialen legitiem kunnen worden gebruikt binnen een bepaald rechtsgebied en vervolgens materialen koopt voor gebruik in dat rechtsgebied, is die klant aansprakelijk voor de kosten daarvan en draagt ​​de Strengthscope geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het retourneren van dergelijke materialen of de terugbetaling van bijbehorende kosten.

7.6 Beperkingen van gebruik. U zult de website veilig gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de gerelateerde overeenkomst en mag niet: (a) de-compileren, reverse engineeren, demonteren, proberen de broncode af te leiden of de website decoderen, (b) wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen aanbrengen , verbetering, vertaling of afgeleid werk van de website; (c) in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de website; (d) de website gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om gevraagde commerciële e-mail te verzenden.

8. Bestellingen, betalingsmethoden, annuleringen en terugbetalingen

8.1 We accepteren uw bestelling alleen als u de optie kiest om:

  1. a) per kaart, wanneer de betaling is goedgekeurd en we de betaalkaart hebben gedebiteerd (en dan wordt het contract op basis van deze voorwaarden gemaakt) of
  2. b) Factuurbedrijf, hier zijn facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, inclusief, maar niet beperkt tot, bankkosten.

Wanneer u een bestelling plaatst, zou u een bevestiging op het scherm moeten ontvangen of zien die de ontvangst van uw bestelling bevestigt.

8.2 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​redelijke vergoeding in te voeren voor de afrekening van bedragen die per creditcard verschuldigd zijn; dergelijke kosten worden bekendgemaakt op de huidige prijslijst van het bedrijf of op de website.

8.3 Als de klant het bedrijf het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingsvoorwaarden betaalt, in overeenstemming met zijn wettelijke rechten onder de wet late betaling van commerciële schulden 1998, behoudt het bedrijf zich het recht voor om incassokosten in rekening te brengen plus dagelijks opgebouwde rentelasten ( 8% plus basistarief).

8.4 Restituties of annuleringen kunnen alleen worden overwogen als:

  • u heeft dit binnen 7 werkdagen na de aankoop aangevraagd;
  • u hebt geen tests / downloads voltooid (of geprobeerd te voltooien);

Reminder: Dergelijke verzoeken moeten binnen 7 dagen na de aankoopdatum schriftelijk aan help@strengthscope.com worden ontvangen.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt 24 / 01 / 2020

Copyright © Strengthscope

Scroll naar boven

Omdat steeds meer mensen over de hele wereld worden getroffen door het coronavirus (COVID-19), willen we dat onze klanten en de gemeenschap weten dat Strengthscope u in deze uitdagende tijd het gebruikelijke hoge niveau van ondersteuning en service blijft bieden.

Gisteren, 16 maart hebben we, in overeenstemming met de regering en de medische begeleiding, gevraagd dat het Strengthscope-team tot nader order thuiswerkt. Voor ons betekent dit simpelweg een uitbreiding van ons werk vanuit huis-beleid, dat al een tijdje succesvol loopt. Daarom is onze klantervaring, inclusief technische ondersteuning, klantensucces en alle andere afdelingen, beschikbaar voor onze klanten om op de gebruikelijke manieren contact op te nemen.

We zullen onze trainingen en workshops verplaatsen naar virtuele alternatieven, een aanpak die we al enige tijd met succes gebruiken, met geweldige feedback van klanten.

Namens het Strengthscope-team wensen wij u en uw gezin de beste gezondheid in deze uitdagende omstandigheden. Laten we voor elkaar zorgen.