Hvorfor å bygge psykologisk kapital er en topp prioritet for ledere

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin

PsychologicalCapitalForTraders

På bakgrunn av feiende og akselererende endringer som organisasjoner står overfor i dag, er menneskelig kapital (hva folk vet) og til og med sosial kapital (hvem de kjenner og hvor godt de samarbeider) ikke lenger nok til å oppnå høy ytelse og konsistent verdiskapning år for år.

Ledere og HR-fagpersoner trenger å bedre forstå og hjelpe organisasjoner med å bygge emosjonell og psykologisk kapital. Ledelsesprofessor og spesialist i organisasjonsatferd, professor Fred Luthans avanserte et enkelt rammeverk for psykologisk kapital, som er enda mer relevant i dag enn da den først ble formulert. Hans HELT modellen definerer 4 sentrale elementer i psykologisk kapital:

H - Håper: Tro på våre mål og utholdenhet til å finne veier for å oppnå dem.

E - Effekt: Tillit til vår evne til å oppnå et spesifikt mål i en spesifikk situasjon.

R - Motstandsdyktighet: Vellykket mestring av motgang eller stress; muligheten til å "sprette tilbake".

O - optimisme: Å ha en positiv forventning om å lykkes nå og i fremtiden.

Organisasjoner trenger stadig større nivåer av disse kapasitetene for å bygge adaptive, innovative og spenstige organisasjoner som kan innovere og takle det økende presset som blir presentert av teknologisk forstyrrelse og sosiopolitiske skift som endrer kundens forventninger og måten vi gjør forretninger på.

Ved å bygge psykologisk kapital kan selskaper også sikre at de er bedre rustet til å takle tre store utfordringer arbeidsplasser står overfor i dag:

  1. Forlovelsesutfordringen
  2. Produktivitetsutfordringen
  3. Trivselsutfordringen

Å utvikle psykologisk kapital krever et betydelig skifte i tankesett av ledere og HR / talentpersoner fra en svakhetsbasert modell for å styre mennesker til en mer positiv, styrkebasert. Det krever at de skal gjenfortolke de som er ansvarlige for å implementere alle stadier av talentlivssyklusen, fra ansettelse, men utvikling, prestasjonssamtaler og suksessplanlegging. Det er til slutt ledere på mellomnivå og deres ansatte som må implementere dette skiftet, med ledere og HR som gir visjon, veiledning, coaching og verktøy for å sikre at denne transformasjonen i tankesett, praksis og atferd blir effektivt utført.

Som en global leder innen styrkebasert ledelse, vurdering og kulturendring, anbefaler vi følgende 5 trinn ledere og ledere bør ta for å bygge psykologisk kapital inn i DNAet i deres arbeidskultur:

Bygge en sterk følelse av formål

Organisasjoner med et entydig og overbevisende formål vil finne det lettere å rekruttere og beholde mennesker som ønsker å gjøre en forskjell ved å bidra til den visjonen. Formålet skal beskrive selskapets grunn for å være det, verdien virksomheten vil levere til kunder / sluttbrukere og hvordan den vil oppføre seg. Å tydeliggjøre et greit og verdifullt formål vil inspirere til håp og optimisme blant de ansatte om at de kan utgjøre en reell forskjell, forutsatt at de føler seg verdsatt og styrket til å bidra med sine styrker, ideer og synspunkter i arbeidet mot dette formålet.

Fokuser på det positive

Hverdagsledere og ledere står overfor tøffe utfordringer og endringer som påvirker deres organisasjoner. Å velge hvordan man reagerer i en gitt situasjon gir et "øyeblikk av sannhet" som avgjør hvordan de blir oppfattet og deres innvirkning på organisasjonens resultater.

Når ledere og ledere tar et bevisst valg om å fokusere på styrker, suksesser, muligheter og løsninger, setter de i gang en kraftig kjedereaksjon av positive følelser og atferd. Dette fører til en følelse av håp, styrke, effektivitet og optimisme på jobb, noe som gir bedre ytelse.

Å opprettholde et positivt tankesett betyr ikke at ledere og ledere skal være glade og oppegående hele tiden. Dette er ikke bare urealistisk, det er også usunt, da ingen mennesker gjentatte ganger skal undertrykke negative følelser.

Et positivt tankesett innebærer ikke at negative følelser skal avskjediges eller ignoreres. Det fremhever behovet for å overflate dem og utforske virkningen på atferd og resultater. Så hvis en leder er opprørt eller sint, oppfordrer vi dem til å snakke om disse følelsene på en åpen og konstruktiv måte og fokusere på å finne løsninger med hjelp av medarbeidere, en mentor, coach, etc. Dette gjør dem i stand til å overvinne sine negative følelser raskere og konstruktivt slik at de kan fokusere på positive ting.

Hjelp folk med å skinne i områder med enestående styrke

Hos selskaper som Facebook, Deloitte og PhotoBox, anser ledere og ledere seg selv som ”styrketrenere” og oppfordrer ansatte til å oppdage og optimalisere deres naturlige styrker (underliggende egenskaper som gir dem energi og de er gode på eller har potensiale til å være gode på) i jakten på av målene deres. Ansatte forventes ikke å være godt avrundet, men snarere å strekke seg og utmerke seg i områder med størst styrke. De blir også oppfordret til å ringe medarbeidere om hjelp i områder der de er svakere, noe som gir opphav til et sterkt samarbeid og utfyllende samarbeid.

Ansatte er høyt opplært i firmaprosesser og tekniske ferdigheter i disse selskapene, men er ikke begrenset til smale stillingsbeskrivelser. De blir oppmuntret gjennom positiv strekning og utfordring til å bevege seg utover deres komfortsoner og gi meningsfulle bidrag på områder som gir mest energi. Dette bygger optimisme, så vel som egeneffektivitet, eller troen et individ har på at de besitter evnene til å lykkes og oppnå sine mål.

Styrk mennesker

Ansatte verdsetter frihet i måten de leverer resultater på, og vil ikke ha en for ivrig sjef som skal styre og kontrollere dem. De ønsker skjønn i hvordan jobben utføres slik at de kan takle oppgaven på en måte som passer dem best. Store ledere og ledere erkjenner behovet for å frigjøre de ansattes styrker, ideer og energi for å gjøre sitt beste arbeid. De lar frontlinjeansatte ta viktige beslutninger og sikkerhetskopiere dem med støtte, coaching og veiledning for å takle tøffere beslutninger og overvinne blokkering. Dette bygger større nivåer av håp, egeneffektivitet og optimisme.

Regulere stress og press

For mange ledere og ledere i dag presser folket til bristepunkt. Dette forverres av organisatorisk kostnadskutt og en "gjør mer med mindre" tankesett som blir stadig vanligere. Stressrelaterte fysiske og psykologiske sykdommer, inkludert "utbrenthet", øker og kostnadene for både organisasjoner og samfunn vokser betydelig.

Effektive ledere forstår behovet for å regulere stress og press og gi mennesker muligheter til å hvile, komme seg og reflektere. De oppfordrer folk til å ta seg fri i ferien og til å koble av så langt det er mulig mens de er borte. De organiserer arbeid for å sikre at folk ikke jobber i fullt tempo kontinuerlig og oppfordrer til og offline støttenettverk og "kompis" coaching og veiledning for å sikre at folk har den emosjonelle og praktiske støtten de trenger. Disse trinnene hjelper til med å regulere energi, lette delt læring fra forskjellige opplevelser og gjør det mulig for ansatte å bli mer psykisk spenstige.

Gjennom å implementere disse trinnene, kan ledere og ledere bygge et positivt, inkluderende kulturelt DNA som støtter veksten av psykologisk så vel som menneskelig og sosial kapital. Dette vil gi tenning for en dydig suksesssyklus der topptalenter tiltrekkes av organisasjonen og når de først er ansatt, er motiverte til å gå utover for å hjelpe organisasjonen å blomstre. Som Tony Hsieh, administrerende direktør for suksesshistorien for sko og klær på nettet, Zappos, konstaterte: “… lederens rolle er å frigjøre mennesker, ikke kontrollere dem - å frigjøre styrker, ideer, energi og verdi, i stedet for å rettjakke dem med frykt, regler og byråkrati ”.

James Brook

Ta en titt på eksemplerapportene våre

Du har noen spørsmål om styrkestyrke®
Du er klar til å se deg inn i Strengthscope® å se hvordan det kan fungere for deg
TRANSFORMERING AV LEVENE I

Rull til toppen

Etter hvert som flere og flere mennesker over hele kloden blir påvirket av coronavirus (COVID-19), ønsker vi at våre kunder og lokalsamfunn skal vite at Strengthscope i løpet av denne utfordrende tiden vil fortsette å gi deg det vanlige høye nivået av støtte og service.

Strengthscope-teamet fortsetter å jobbe hjemmefra inntil videre. For oss representerer dette ganske enkelt en utvidelse av vårt arbeid fra hjemmepolitikken, som har kjørt vellykket i noen tid. Derfor er vår kundeopplevelse, inkludert teknisk support, kundesuksess og alle andre avdelinger tilgjengelig for våre kunder å kontakte på vanlige måter.

Vi har nå flyttet våre treninger og workshops til virtuelle alternativer.

På vegne av Strengthscope-teamet ønsker vi deg og din familie lykke til videre under disse utfordrende omstendighetene.

La oss ta vare på hverandre.